Komunikat ws. wypadku samolotu Skyvan SC-7 3 Variant 100 (SP-HIP) z 3/09/2022

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych (PKBWL) rozpoczęła badanie wypadku samolotu SKYVAN SC-7, który miał miejsce w dniu 3.09.2022 r. w miejscowości Glina koło Piotrkowa Trybunalskiego.

Według wstępnych ustaleń w dniu wypadku na lotnisku w Piotrkowie Trybunalskim (EPPT) odbywały się skoki spadochronowe z samolotu SKYVAN o znakach rozpoznawczych SP-HIP, organizowane przez firmę Skyvan Service.

Podczas operacji, po zrzuceniu skoczków, w trakcie podejścia do lądowania, samolot zderzył się z ziemią z dużym kątem pochylenia na nos i znacznym przechyleniem. Pilot i pasażerka ponieśli śmierć na miejscu zdarzenia, a samolot został zniszczony.

W tym samym dniu zespół PKBWL udał się na miejsce wypadku w celu dokonania oględzin i wykonania dokumentacji miejsca zdarzenia, zabezpieczenia elementów samolotu do dalszych badań i zebrania dokumentacji.

PKBWL powiadomiła o zdarzeniu Kanadę jako państwo projektu i producenta samolotu, USA jako państwo producenta silników oraz EASA. Wymienione państwa wyznaczyły pełnomocnych przedstawicieli, którzy biorą udział w badaniu i między innymi mają prawo wyznaczyć swoich doradców technicznych reprezentujących producentów samolotu i silników.

Aktualnie PKBWL gromadzi wszelkie materiały, które mogą mieć związek z wypadkiem. W dalszej kolejności materiały te zostaną przeanalizowane w celu określenia przyczyn i czynników sprzyjających zaistnieniu wypadku.

Badanie prowadzone jest w oparciu o obowiązujące przepisy krajowe, Unii Europejskiej i ICAO.

Komisja nie orzeka co do winy i odpowiedzialności, a badanie zdarzenia prowadzone jest jedynie w celu zapobiegania wypadkom i incydentom w przyszłości, w związku z czym PKBWL nie jest zobowiązana do stosowania prawnej procedury dowodowej, obowiązującej inne organy.

Zgodnie z art. 5 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im […] oraz art. 134 Ustawy Prawo Lotnicze, sformułowania zawarte w raportach PKBWL nie mogą być traktowane jako wskazanie winnych lub odpowiedzialnych za zaistniałe zdarzenie. W związku z powyższym wykorzystywanie dokumentów PKBWL do celów innych niż zapobieganie wypadkom i incydentom lotniczym, może prowadzić do błędnych wniosków i interpretacji.

Ponadto PKBWL informuje, że jedynymi formami udzielania informacji dotyczących wykonanych i planowanych czynności oraz ustaleń dokonanych przez PKBWL podczas badania jest strona internetowa PKBWL lub korespondencja mailowa z adresem kontakt@pkbwl.gov.pl.

Najnowsze Aktualności

500 233 233

phone 24h

kontakt@pkbwl.gov.pl

Skip to content