Krajowe ćwiczenia ratownicze „SIEKAWICA 2023”

W dniach 18-20.07.2023 roku na terenie woj. warmińsko-mazurskiego odbyły się ćwiczenia krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego pod kryptonimem „SIEKAWICA 2023”. Członkowie PKBWL wzięli w nich udział w roli obserwatorów.

Głównym celem ćwiczeń było ustalenie stopnia przygotowania i koordynacji służb do zwalczania skutków zdarzeń pożarów długotrwałych i o dużych rozmiarach, powstałych w wyniku katastrofy komunikacyjnej wymagających udziału kompani gaśniczych oraz grup specjalistycznych krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Strażacy realizowali różne scenariusze, będące konsekwencją zderzenia śmigłowca z samolotem pasażerskim. Były to m.in. pożar obiektów budowlanych i składowiska drewna, pożar lasu, neutralizacja środków chemicznych czy poszukiwanie ocalałych ofiar katastrofy. Pozwoliło to na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności, a także doskonalenie technik gaśniczych i koordynacji działań.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie [link].

Najnowsze Aktualności

500 233 233

phone 24h

kontakt@pkbwl.gov.pl

Skip to content