Kursy w zakresie metodyki badania zdarzeń lotniczych.


Kursy w zakresie metodyki badania zdarzeń lotniczych.

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych wspólnie z Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej powołał Ośrodek Szkolenia Członków i Ekspertów Komisji Badania Wypadków Lotniczych, który ma na celu organizację kursów w zakresie metodyki badania zdarzeń lotniczych.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami w zakresie badania zdarzeń lotniczych, a także organizacją i procedurami instytucji prowadzących takie badania, jaki i przekazanie podstawowej wiedzy niezbędnej do udziału w badaniach zdarzeń lotniczych.

Kolejna edycja odbędzie się:

 1. w dniach 2-5.04.2019 r. kurs wstępny – koszt 2300 zł
 2. w dniach 8-18.04.2019 r. kurs podstawowy – koszt 5000 zł

KURS WSTĘPNY

CEL KURSU: Celem kursu jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami w zakresie badania zdarzeń lotniczych, a także organizacją i procedurami instytucji prowadzących takie badania, jaki i przekazanie podstawowej wiedzy niezbędnej do udziału w badaniach zdarzeń lotniczych.

ORGANIZATOR KURSU: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

MIEJSCE PROWADZENIA KURSU: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych – Warszawa

CZAS TRWANIA I PROWADZENIA KURSU: 4 dni (4 dni robocze)

ILOŚĆ GODZIN: Ogółem 32 godz. lekcyjnych, w tym:
– wykładowych  – 28 godz.
– seminarium – 4 godz.

 1. Aspekty prawne dotyczące badania zdarzeń lotniczych – 7 godz.
  2. Problematyka BL i przyczyny wypadków – 5 godz.
  3. Powoływanie i organizacja Komisji – 7 godz..
  4. Badanie miejsca zdarzenia lotniczego – 13 godz.

RAZEM: 32 godz.

                                                       KURS PODSTAWOWY

Warunkiem przystąpienia do kursu podstawowego jest ukończenie kursu wstępnego.

CEL KURSU: Przekazanie podstawowej wiedzy w zakresie organizacji i metodyki badania zdarzeń lotniczych..

ORGANIZATOR KURSU: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych


MIEJSCE PROWADZENIA KURSU: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych – Warszawa

CZAS TRWANIA I PROWADZENIA KURSU: 10 dni (10 dni roboczych)

ILOŚĆ GODZIN: Ogółem 81 godz. lekcyjnych, w tym:
– wykładowych – 74 godz.
– seminarium – 7 godz.
– egzaminacyjnych – 2 godz.

 1. Aspekty prawne dotyczące badania zdarzeń lotniczych – 2 godz.
  2. Problematyka BL i przyczyny wypadków – czynnik ludzki – 9 godz.
  3. Powoływanie i organizacja Komisji – 6 godz.
  4. Badanie techniczne – 24 godz.
  5. Badanie personelu – 10 godz.
  6. Techniczne aspekty badania zdarzeń lotniczych i techniki lotniczej – 24 godz.
  7. Określenie przebiegu, okoliczności i przyczyn zdarzenia lotniczego oraz
  ustalenie profilaktyki – 6 godz.

RAZEM: 81 godz.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.itwl.pl/szkolenia1/szkolenia-czlonkow-i-ekspertow-kbwl

Najnowsze Aktualności

500 233 233

phone 24h

kontakt@pkbwl.gov.pl

Skip to content