ECCAIRS 2 – nową platformą do zgłaszania zdarzeń lotniczych

Informujemy, że od 3.02. br. Centralna Baza Zgłoszeń została zastąpiona przez ECCAIRS 2.

Szczegółowe informacje na temat nowego portalu znajdują się w zakładce: https://ulc.gov.pl/pl/powiadamianie-o-zdarzeniach-lotniczych

W związku z wdrożeniem ECCAIRS 2 jako narzędzia zgłaszania zdarzeń, informujemy że PKBWL po analizie zgłoszonego zdarzenia dokonuje jego klasyfikacji i podejmuje decyzję o jego ewentualnym badaniu lub nadzorowaniu jego badania.

1. Jeżeli PKBWL podejmie decyzję o podjęciu badania lub sprawowaniu nadzoru nad badaniem, to zgłaszający otrzyma na adres e-mail poniższą
     informację:

Informujemy, że PKBWL podjęła decyzję o badaniu zdarzenia lotniczego/sprawowaniu nadzoru nad badaniem zdarzenia lotniczego, do którego doszło w dniu DD miesiąc RRRR na lotnisku kod ICAO.

Zdarzenie zostało zaklasyfikowane jako wypadek/poważny incydent/incydent.

Informacje dotyczące statusu zdarzenia widoczne są stronie internetowej PKBWL w zakładce Rejestr zdarzeń, pod numerem PKBWL: RRRR-XXXX (gdzie: RRRR oznacza rok, XXXX – kolejny numer zdarzenia).

W bazie ECCAIRS 2 zdarzenie zostało zarejestrowane pod numerem: PL-RRRR-XXXXXXXXXXXXXXX-MMM-RRRR (gdzie: PL – oznaczenie kraju, RRRR – rok, XXX… – kolejny numer zdarzenia, MMM – ang. skrót miesiąca, RRRR – rok).

Nadzorujący badanie (IIC):

Imię i nazwisko – członek PKBWL

email: imię.nazwisko@pkbwl.gov.pl

tel.: +48 xxx xxx xxx

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem (UE) 376/2014, podjęcie badania przez PKBWL nie zwalnia organizacji z jej powinności wynikających z odrębnych regulacji prawnych dotyczących zarządzania bezpieczeństwem.

2.
 Jeżeli badanie nie jest podejmowane i nie jest nadzorowane przez PKBWL, to zgłaszający nie otrzymuje od PKBWL żadnej informacji zwrotnej.

3.
 Zgodnie z rozporządzeniem nr 376/2014/UE zgłaszaniu poprzez portal ECCAIRS podlegają zdarzenia w ramach systemu obowiązkowego           
     i dobrowolnego. Powyższe rozporządzenie określa wymagania dotyczące jakości i treści zgłoszeń.

4.
 Wszelkie informacje związane z przesyłaniem zgłoszeń oraz obsługą ECCAIRS i ewentualnymi błędami są przedmiotem korespondencji z ULC.

Najnowsze Aktualności

500 233 233

phone 24h

kontakt@pkbwl.gov.pl

Skip to content