Oświadczenie tymczasowe PKBWL – wypadek, szybowiec MDM-1 „Fox” (SP-3828), Kościelec / Rudniki (EPRU), 24/09/2022

Dotychczasowe działania podjęte przez zespół badawczy PKBWL

W związku z prowadzonym badaniem wypadku przeprowadzono analizy w zakresie:

a)    dokumentacji szkoleniowej i lotniczej szkolonego pilota, instruktora szkolącego, pilota samolotu holującego oraz dokumentacji operacyjnej ośrodka szkolenia, pod kątem szkolenia w akrobacji;

b)    dokumentacji lotnej i technicznej szybowca oraz samolotu holującego, a także zagadnień technicznych, które mogły przyczynić się do wystąpienia usterki silnika samolotu;

c)     warunków wykonania startu i lotu holowanego, który zakończył się wypadkiem szybowca;

d)    przebiegu zdarzenia po odczepieniu się szybowca od samolotu holującego;

e)    szeroko rozumianego czynnika ludzkiego w zdarzeniu.

W ramach prowadzonych badań i ekspertyz PKBWL zwróciła się:

a)    za pośrednictwem organu ds. badania zdarzeń lotniczych Austrii (Federal Safety Investigation Authority) do producenta silnika firmy BRP Rotax o analizę i ocenę zapisów z urządzenia rejestrującego FLYdat oraz o uwagi do zdiagnozowanego po zdarzeniu stanu technicznego silnika samolotu holującego;

b)    do Prokuratury Okręgowej w Częstochowie – o przekazanie zamówionych przez Prokuraturę wyników ekspertyzy paliwa, ekspertyzy zespołu napędowego oraz innych ekspertyz, jeśli je przeprowadzono.

W trakcie badania zdarzenia zespół badawczy PKBWL wykonał następujące czynności badawcze:

a)    oględziny miejsca wypadku wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej;

b)    oględziny samolotu ze szczególnym uwzględnieniem zespołu napędowego (w tym boroskopia cylindrów silnika, analiza techniczna gaźników). Oględziny te były połączone z demontażem i ekspertyzą wybranych podzespołów silnika;

c)      odczyt oraz analizę danych z urządzenia Flydat, monitorującego pracę silnika;

d)      przesłuchanie świadków wypadku, w tym pilota samolotu holującego oraz właściciela samolotu;

e)      konsultacje techniczne w zakresie prowadzonej obsługi technicznej samolotu oraz usterki zespołu napędowego, która zaistniała podczas lotu;

f)       analizę fizycznej zdatności do lotu samolotu holującego;

g)      oględziny wraku szybowca;

h)      analizę nagrania z monitoringu lotniskowego, na którym zobrazowany został start zespołu samolot-szybowiec do lotu zakończonego wypadkiem;

i)        analizę danych pogodowych i możliwego wpływu czynnika pogody na zdarzenie;

j)        analizę sytuacji ruchowej na lotnisku w Rudnikach;

k)      analizę otrzymanej ekspertyzy paliwowej.

Na obecnym etapie PKBWL nie sformułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych niniejszym informuje, że czynności badawcze dotyczące wypadku zostały zakończone oraz powstał Projekt Raportu Końcowego z badania. Komisja obecnie oczekuje na przekazanie materiałów dotyczących sprawy z Prokuratury.

Po procedowaniu w Komisji, projekt zostanie przetłumaczony na język angielski, następnie zostanie wysłany do zainteresowanych podmiotów w celu uzyskania ich uwag w terminie do 60 dni. Po analizie otrzymanych uwag Komisja podejmie decyzję o ich uwzględnieniu lub odrzuceniu, a następnie opublikuje Raport Końcowy.

Pełny tekst oświadczenia tymczasowego z badania wypadku lotniczego nr 2022/6240 znajduje się w następującym linku.

Najnowsze Aktualności

500 233 233

phone 24h

kontakt@pkbwl.gov.pl

Skip to content