Komunikat PKBWL w sprawie lotu FR4978 / Statement related to the flight FR4978


Oświadczenie PKBWL w sprawie lotu FR4978

Po analizie dostępnych informacji dotyczących lotu FR4978 Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych uznała, że zdarzenie polegające na lądowaniu samolotu Boeing 737-800 SP-RSM na lotnisku w Mińsku (UMMS) w dniu 23.05.2021 r. nie spełnia kryteriów wypadku lub incydentu zdefiniowanego w Załączniku 13 do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym oraz dokumentach Unii Europejskiej i krajowych, w związku z czym nie będzie badane przez Komisję.

Zdarzenie posiada cechy bezprawnej ingerencji i zgodnie z Załącznikiem 17 do wyżej wymienionej Konwencji, przepisami Unii Europejskiej oraz ustawą Prawo lotnicze, jest ono procedowane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego i prokuraturę.


Statement

of the State Commission on Aircraft Accidents Investigation

related to the flight FR4978

After analyzing the available information on flight FR4978, the State Commission on Aircraft Accidents Investigation has concluded that the occurrence involving the landing of the Boeing 737-800, SP-RSM, on UMMS airport on May 23, 2021 does not meet the criteria for an accident or incident as defined in Annex 13 to the Convention on International Civil Aviation as well as European Union and national regulations, therefore the occurrence will not be investigated by the Commission.

The occurrence shows characteristics of an unlawful interference and, in accordance with Annex 17 to the above-mentioned Convention, European Union regulations and the Act – Aviation Law, it is processed by the Civil Aviation Authority and the judicial authorities of the Republic of Poland.

Najnowsze Aktualności

500 233 233

phone 24h

kontakt@pkbwl.gov.pl

Skip to content