Podpisanie porozumienia o współpracy z Aeroklubem Polskim


W dniu 29.05.2023 r. odbyło się podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Aeroklubem Polskim i Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych (PKBWL). To kolejny etap wspólnych działań przyczyniających się do poprawy bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym poprzez współpracę przy badaniu zdarzeń lotniczych.

Porozumienie określa m.in. zasady:

·         współpracy między Aeroklubem Polskim a PKBWL działającymi w związku z zaistnieniem   
     zdarzenia lotniczego;  

·         udziału ekspertów Aeroklubu Polskiego w badaniu prowadzonym przez PKBWL;

·         wykorzystaniu danych będących w posiadaniu Aeroklubu Polskiego i PKBWL;

·         współpracy w pozostałych zagadnieniach związanych z realizacją zadań nałożonych na strony
     Porozumienia.

Porozumienie podpisali Jerzy Makula – Prezes Aeroklubu Polskiego i Krzysztof Miłkowski – Przewodniczący PKBWL. Panu Prezesowi i Przewodniczącemu towarzyszyli dr Wiktor Wyszywacz – Członek Zarządu Aeroklubu Polskiego oraz Bartłomiej Czerkowski – p.o. Sekretarza PKBWL.  

Najnowsze Aktualności

500 233 233

phone 24h

kontakt@pkbwl.gov.pl

Skip to content