Podpisanie porozumienia o współpracy z Wydziałem MEiL Politechniki Warszawskiej

W dniu 22 lutego 2024 r. Dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa (MEiL), Politechniki Warszawskiej i Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (PKBWL) podpisali porozumienie o współpracy.

To pierwszy etap wspólnych działań na rzecz usprawnienia procesu badania zdarzeń lotniczych i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym.

Strony zakładają, że głównymi formami realizowania postanowień porozumienia będą w szczególności:
1) organizowanie praktyk dla studentów Wydziału MEiL mających na celu wsparcie procesu badania zdarzeń lotniczych prowadzonych przez Komisję;

2) realizacja wspólnych projektów naukowo-badawczych, obejmujących obszary związane z działalnością naukowo-badawczą Wydziału MEiL, które znajdą praktyczne zastosowanie w badaniu zdarzeń lotniczych;

3) organizacja gościnnych wykładów i prelekcji, podczas których członkowie Komisji będą dzielić się wiedzą i doświadczeniem z zakresu badania zdarzeń lotniczych, a przedstawiciele Wydziału MEiL uczestniczący we wspólnych projektach naukowych, będą przedstawiać wyniki wspólnych badań;

4) realizacja ekspertyz na rzecz PKBWL, wpisujące się w zakres działalności naukowej i badawczej Wydziału MEiL;

5) współpraca przy przygotowywaniu prac dyplomowych studentów Wydziału MEiL z zakresu badania zdarzeń lotniczych.

Porozumienie podpisali prof. dr hab. inż. Janusz Frączek – Dziekan Wydział MEiL i Przewodniczący PKBWL  Krzysztof Miłkowski. Panu Dziekanowi i Przewodniczącemu towarzyszyli pani mgr. inż Paulina Chrobocińska – Wydział MEiL, dr. inż. Dominik Głowacki – Członek PKBWL/Adiunkt Wydziału MEiL, Bartłomiej Czerkowski – Sekretarz PKBWL i Krzysztof Błasiak – Członek PKBWL.    

Najnowsze Aktualności

500 233 233

phone 24h

kontakt@pkbwl.gov.pl

Skip to content