Podpisanie porozumienia z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej

 W dniu 24.06. br.  Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych podpisała Porozumienie z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej dotyczące zasad współpracy między Stronami działającymi w związku
z zaistnieniem zdarzenia lotniczego. Porozumienie określa zasady działania między innymi w obszarach: zgłaszania i wymiany informacji o zdarzeniach lotniczych, dostępu do danych związanych z badanym zdarzeniem lotniczym, konsultacji dotyczących zdarzeń oraz współpracy w zakresie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Najnowsze Aktualności

500 233 233

phone 24h

kontakt@pkbwl.gov.pl

Skip to content