Raport końcowy PKBWL – incydent, samolot Diamond DA20-A1 (SP-ACS)/samolot Cessna 172 (SP-KLP), lotnisko Warszawa – Babice (EPBC), 25/02/2021

Załoga samolotu SP-KLP wykonywała kolejny krąg treningowy do DS 28L EPBC. Po minięciu pozycji z wiatrem, załoga usłyszała zgłoszenie załogi samolotu SP-ACS wracającego po wykonaniu lotu trasowego na lotnisko EPBC przed punkt VFR ZULU. Pilot SP-ACS zgłosił się do AFIS EPBC, krótko przed ZULU i przekazał zamiar wejścia w krąg do trzeciego zakrętu. Załoga SP-KLP kontynuowała lot, starając się nawiązać kontakt wzrokowy z samolotem SP-ACS.
W trzecim zakręcie załoga SP-KLP zgłosiła pozycję i nadal nie obserwowała SP-ACS. Po wyjściu z trzeciego zakrętu załoga SP- KLP zaobserwowała SP-ACS, który wykonywał lot znacznie na lewo od kręgu i był około 300 ft niżej. Pilot SP-ACS obserwował SP-KLP po trzecim zakręcie. Kiedy samolot SP-ACS rozpoczął zakręt w kierunku DS 28L załoga SP-KLP uznała, że przetnie on jej tor lotu zbyt blisko w związku z czym zredukowała prędkość. SP-ACS wykonał podejście i pełne lądowanie na DS 28L. Odległość pomiędzy samolotami była zbyt mała dlatego załoga SP-KLP wykonała odejście na drugi krąg, co sugerował także AFISO. Po zakończeniu lotów żadna z załóg nie zgłosiła nieprawidłowości do AFIS EPBC.

Przyczyna zdarzenia: Najbardziej prawdopodobną przyczyną zdarzenia było niewłaściwe wykonanie wejścia w krąg nadlotniskowy
przez załogę samolotu SP-ACS.

Czynnik sprzyjający: Duży ruch w kręgu nadlotniskowym utrudniający włączanie się do ruchu przylatujących statków powietrznych.

Raport końcowy o nr 2021/0388 z badania przedmiotowego wypadku znajduje się w następującym linku.

 

Najnowsze Aktualności

500 233 233

phone 24h

kontakt@pkbwl.gov.pl

Skip to content