Raport końcowy PKBWL – poważny incydent, samolot Diamond DA-40D (SP-AKS), lądowisko Sady Kolonia (EPSX), 29/08/2020

W dniu 29.08.2020 r. pilot zamierzał wykonać lot z podróżnym z lądowiska prywatnego Sady Kolonia do Płocka. Pilot musiał opóźnić rozpoczęcie
tego lotu z powodu niesprzyjającej pogody. Tego dnia przechodził zafalowany front chłodny, pogoda w ciągu dnia była deszczowa, z ograniczoną widzialnością. Około godziny 17:00 pogoda poprawiła się i pilot postanowił rozpocząć lot. Po wykonaniu standardowych czynności przedlotowych i próbie silnika przystąpił do startu na kierunku 260°. W trakcie rozbiegu odniósł wrażenie, że silnik nie osiąga maksymalnej mocy, a prędkość samolotu nie przyrasta odpowiednio i przerwał start. Niestety, pozostała długość drogi startowej była już niewystarczająca i nie pozwoliła na bezpieczne zatrzymanie samolotu
przed jej końcem. Dobieg samolotu zakończył się poza granicą lądowiska, na nieużytku. Doszło do automatycznej aktywacji ELT. Samolot został uszkodzony.
Pilot i podróżny nie odnieśli żadnych obrażeń. Pilot powiadomił o zdarzeniu i aktywacji ELT odpowiednie służby oraz zgłosił się na Policję w celu wykonania testu trzeźwości. Zgłoszenie zdarzenia do CBZ nastąpiło mailem 30.08.2020 r. o godz. 17:22.
Po wykonaniu czynności, na miejscu zdarzenia przez PKBWL (w tym pobraniu próbki paliwa) samolot został przekazany użytkownikowi, który dokonał odczytu zapisów pracy silnika w Goldwings Flight Academy sp. z o.o. (będącej organizacją obsługową dla tego samolotu). W wyniku tego odczytu, nie stwierdzono żadnych odchyłek ani nieprawidłowości w pracy silnika podczas zdarzenia i z badania próbki paliwa zrezygnowano. Następnie, samolot przekazany został
do naprawy w firmie Urbe Aero GmbH (Ferdinand Graf von Zeppelin Strasse 9, A-2700, Wiener Neustadt, Austria), gdzie dokonano również przeglądu silnika, nie stwierdzając żadnych uszkodzeń ani nieprawidłowości.

Przyczyny zdarzenia:
1) Błędna ocena przyrostu prędkości podczas rozbiegu,
2) Zbyt późne przerwanie startu, co nie pozwoliło na bezpieczne zatrzymanie samolotu przed końcem drogi startowej.

Czynniki sprzyjające:
1) niewielkie doświadczenie ogólne pilota (157 godz. 20 min.),
2) niewielkie doświadczenie na DA-40D (18 godz. 48 min.),
3) długa (31-dniowa) przerwa w lotach na DA-40D.

Raport końcowy o nr 2020/2646 z badania przedstawionego wypadku znajduje się w następującym linku.

 

 

Najnowsze Aktualności

500 233 233

phone 24h

kontakt@pkbwl.gov.pl

Skip to content