Raport końcowy PKBWL – wypadek, samolot Ul Pelegrin Tarragon (YL-RCT), lotnisko Mielec (EPML), 21/07/2017

21.07.2017 r. pilot samolotu ultralekkiego Pelegrin Tarragon przybył na lotnisko z podróżnym w celu wykonania przelotu po trasie Mielec (EPML) – Kaniów (EPKW). O godzinie 7:44 pilot zgłosił zajęcie pasa 27 oraz że po gotowości będzie startował. Informator potwierdził, że pas 27 jest wolny i można startować. Poprosił też, aby pilot po starcie zgłosił opuszczenie strefy TRA 10. Pilot potwierdził korespondencję i o godzinie 7:48 samolot rozpoczął rozbieg.
Po oderwaniu się od pasa startowego samolot przeszedł na strome wznoszenie 30°÷40° (takie wznoszenie jest związane z charakterystyką lotną tego samolotu). Na wysokości ok. 200 m AGL samolot przeszedł do lotu poziomego i wleciał w chmurę, w której najprawdopodobniej w trakcie wykonywania zakrętu w lewo został przeciągnięty i rozpoczął autorotację w lewo (lewy korkociąg). Na wysokości około 30 m pilot uruchomił spadochronowy
system ratowniczy (BRS), który został wystrzelony, ale okazało się, że nie był połączony z płatowcem. Samolot zderzył się z ziemią opadając pod kątem około
70° i po około 16 s od momentu zderzenia zaczął się palić. W wyniku wypadku pilot i podróżny ponieśli śmierć na miejscu a samolot uległ całkowitemu zniszczeniu.

Przyczyna zdarzenia: Błąd pilota polegający na przeciągnięciu samolotu w trakcie wykonywania zakrętu w chmurze.
Czynnik sprzyjający:
Wlot w chmurę, w której pilot prawdopodobnie utracił orientację przestrzenną. Pilot wykonywał lot niezgodnie z przepisami wykonywania lotów VFR.
Zalecenie bezpieczeństwa: Wykonać otwory drenażowe odprowadzające wodę, która może się zbierać we wnętrzu usterzenia.

Raport końcowy o nr 2017/1676 z badania przedmiotowego wypadku znajduje się w następującym
linku.

 

 
 

 

Najnowsze Aktualności

500 233 233

phone 24h

kontakt@pkbwl.gov.pl

Skip to content