Raport końcowy PKBWL – wypadek, Cessna C-150 (SP-KHD), Brzóza, 24/11/2020

fot. OSP Brzóza

W dniu 24 listopada 2020 r. uczeń-pilot przybyła na lotnisko przed godziną 8:00 złożyła plan lotu i około godziny 8:30 przeszła do hangaru, gdzie wykonała przegląd samolotu przed dniem lotnym. O godzinie 8:57 wystartowała.

Nad punktem Oscar uczeń pilot przeszła na łączność z FIS EPWA i utrzymywała wysokość lotu około 1500 ft, a kiedy zauważyła, że podstawy chmur obniżają się, włączyła podgrzew gaźnika i obniżyła lot o 400 ft. Następnie wyłączyła podgrzew gaźnika i kontynuowała lot zgodnie z planem.

Po około 20 minutach od startu, na wysokości 1100 ft, uczeń-pilot usłyszała zmianę odgłosu pracy silnika. Jednocześnie zauważyła spadek obrotów (z wartości 2300 do 1950 RPM). Zgłosiła do FIS EPWA problem z silnikiem oraz zamiar lądowania w terenie przygodnym.

W trakcie lądowania awaryjnego samolot skapotował. Uczeń-pilot doznała lekkich obrażeń ciała, ale samodzielnie wydostała się z uszkodzonego samolotu. Podczas oględzin samolotu na miejscu zdarzenia ustalono, że dźwignia podgrzewu gaźnika znajdowała się w pozycji „zamknięty” (brak podgrzewu). Silnik samolotu w momencie zderzenia nie pracował.

Przyczyna wypadku lotniczego: Utrata mocy silnika spowodowana oblodzeniem gaźnika przy niewłączonym układzie podgrzewania gaźnika, co doprowadziło do awaryjnego lądowania samolotu w terenie przygodnym i uszkodzenia samolotu wskutek kapotażu.

Czynnikami sprzyjającymi zaistnieniu zdarzenia lotniczego były:
1) Warunki meteorologiczne sprzyjające oblodzeniu gaźnika.
2) Deficyt czasu wynikający z wykonywania przelotu na wysokości mniejszej niż planowana.
3) Niewielkie doświadczenie lotnicze ucznia-pilota.
4) Błąd pilotażowy w trakcie lądowania w terenie przygodnym.


Raport końcowy o nr 2020/3656 z badania przedmiotowego wypadku znajduje się w następującym linku.

Najnowsze Aktualności

500 233 233

phone 24h

kontakt@pkbwl.gov.pl

Skip to content