Raport końcowy PKBWL – wypadek, Tecnam P2006T (SP-KEY), Bydgoszcz (EPBY), 14/07/2020

W dniu 14.07.2020 r. załoga samolotu Tecnam P2006T o znakach rozpoznawczych SP-KEY w składzie: pilot-instruktor (lat 61, licencja ATPL(A)) i uczeń-pilot (lat 27, licencja PPL(A)), wystartował o godzinie 09:30 do lotu do strefy pilotażu w ramach szkolenia do uprawnienia MEP(L).

Około godziny 10:00 załoga zgłosiła zakończenie zadania w strefie pilotażu i powrót na lotnisko Bydgoszcz (EPBY). Na prostej do pasa RWY 08 załoga otrzymała zgodę na lądowanie na RWY 08, jednak instruktor poprosił kontrolera TWR (dalej jako: krl TWR) o procedurę konwojer lub niski przelot nad pasem.

Po otrzymaniu zgody na niski przelot załoga kontynuowała lot nad RWY 08. Po ukończeniu manewru niskiego przelotu – załoga wykonała zakręt w prawo. Po kilku sekundach nastąpiło przeciągnięcie samolotu na małej wysokości i w początkowej fazie przeciągnięcia samolot z przechyłem na prawe skrzydło zderzył się z ziemią.

W wyniku zderzenia nastąpił pożar samolotu. Samolot uległ zniszczeniu, a załoga poniosła śmierć na miejscu.

W trakcie badania PKBWL ustaliła następującą przyczynę zdarzenia lotniczego: Przeciągniecie samolotu w trakcie wykonywania procedury przejścia na drugi krąg.

Czynnikami sprzyjającymi zaistnieniu zdarzenia lotniczego były:

  1. Wykonanie procedury przejścia na drugi krąg z niepracującym silnikiem oraz wiatrakującym jego śmigłem.
  2. Wykonanie procedury przejścia na drugi krąg w konfiguracji z wypuszczonym podwoziem i klapami ustawionymi na 20⁰.
  3. Niewielkie doświadczenie instruktora-pilota w szkoleniu do uprawnienia MEP(L).

PKBWL nie zaproponowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Raport końcowy o nr 2020/1766 z badania przedmiotowego wypadku znajduje się w następującym linku.

Najnowsze Aktualności

500 233 233

phone 24h

kontakt@pkbwl.gov.pl

Skip to content