Spotkanie plenarne ENCASIA

W dniach 24–26.09.br w Warszawie odbyły się warsztaty i posiedzenie plenarne Europejskiej Sieci Organów ds. Badania Zdarzeń Lotniczych (ang. European Network of Civil Aviation Safety Investigation Authorities – ENCASIA).
Były to kluczowe wydarzenia dla Sieci, ponieważ oznaczały zakończenie pierwszego etapu wzajemnej oceny i umożliwiły dyskusje na temat europejskiego systemu wzajemnego wsparcia.
Spotkanie plenarne po raz pierwszy odbyło się poza Brukselą. Dokonano na nim podsumowania działalności Sieci w ciągu ostatnich kilku lat, a także wytyczono główne kierunki działania w przyszłości jak również uszczegółowiono program na przyszły rok.
Wydarzenie było okazją do zaprezentowania podejmowanych wysiłków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w celu dalszej poprawy bezpieczeństwa lotniczego w Polsce.
Przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Instytutu Technicznego Wojsk lotniczych i Instytutu Lotnictwa zaprezentowali swoje instytucje na forum ogólnym, natomiast ze względu na ograniczenia czasowe prezentacje innych podmiotów współpracujących z PKBWL zostały dołączone do dokumentacji spotkania.
Dzięki uprzejmości kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej w Ośrodku Reprezentacyjnym MON w Helenowie zorganizowano uroczystą kolację dla uczestników spotkania, której towarzyszył występ kwartetu smyczkowego z Centralnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Najnowsze Aktualności

500 233 233

phone 24h

kontakt@pkbwl.gov.pl

Skip to content