Sprostowanie do RK z badania zdarzenia 2019/3243

Sprostowanie do Raportu Końcowego PKBWL z badania zdarzenia 2019/3243

Państwowa Komisja Wypadków Lotniczych informuje, że w Raporcie Końcowym nr 2019/3243 w punkcie 1.17 błędnie podano jako zarządzającego lotniskiem Bagicz firmę Projekt Plus sp. z o.o.

W rzeczywistości w chwili zaistnienia zdarzenia zarządzającym lotniskiem Bagicz była firma Lotnisko Bagicz sp.z o.o.

Firma Projekt Plus sp. z o.o. w imieniu zarządzającego lotniskiem zawierała umowę czasową umożliwiającą organizowanie skoków spadochronowych na tym lotnisku przez firmę FHU TARM Marek Tarczykowski.

Najnowsze Aktualności

500 233 233

phone 24h

kontakt@pkbwl.gov.pl

Skip to content