Szkolenie oraz warsztaty dotyczące zaleceń bezpieczeństwa

W dniach 25-26.02.2019 r. w Kolonii miało miejsce szkolenie oraz warsztaty dotyczące „zaleceń bezpieczeństwa” opracowywanych przez komisje (w tym PKBWL) po zakończeniu badań lotniczych w których udział wzięło dwóch członków PKBWL . Zajęcia zorganizowane i prowadzone były przez ENCASIA (European Network of Civil Aviation Safety Investigation Authorities) w kooperacji z EASA (European Aviation Safety Agency). Szkolenie i warsztaty obejmowały cały cykl związany z procedowaniem zaleceń, tzn. od sporządzenia ich projektu, pracy z zainteresowanymi (adresatami), wydaniem zaleceń, oceny otrzymanych odpowiedzi, monitorowaniem podjętych działań, aż do ich całkowitego zamknięcia.

Najnowsze Aktualności

500 233 233

phone 24h

kontakt@pkbwl.gov.pl

Skip to content