Szkolenie paralotniowe 3-6.12.2019 r.

W dniach 3-6.12.2019 r. członkowie PKBWL wzięli udział w szkoleniu paralotniowym. Szkolenie miało charakter stacjonarny i odbywało się w ośrodku Górskiej Szkoły Szybowcowej Żar. Wykłady teoretyczne prowadzone były przez doświadczonych instruktorów, a wśród nich: prawdziwe legendy paralotniarstwa, ratownik GOPR i mechanik paralotniowy. Oprócz podstawowych zagadnień związanych z budową i eksploatacją sprzętu paralotniowego, poruszono również szeroko tematykę sytuacji awaryjnych oraz przepisów wykonywania lotów. Poza wykładami teoretycznymi szkoleni mieli okazję zapoznać się z dostępnym sprzętem paralotniowym oraz uczestniczyć w przeglądzie skrzydła paralotniowego. Intensywną naukę wynagradzały krajobrazy Beskidu Małego.

Najnowsze Aktualności

500 233 233

phone 24h

kontakt@pkbwl.gov.pl

Skip to content