Raport końcowy PKBWL – wypadek, samolot ultralekki Aeroprakt 22LS (SP-SHOR), lądowisko Zator, 5/07/2020

W dniu 5.07.2020 r. w godzinach porannych na lądowisku Zator instruktor prowadził loty szkolne do uzyskania świadectwa kwalifikacji na samolocie ultralekkim Aeroprakt 22LS. Po przygotowaniu naziemnym do zaplanowanych ćwiczeń załoga wykonała przegląd przedlotowy samolotu i próbę silnika,
a następnie rozpoczęła loty. Po wykonaniu pięciu lotów (w czasie 38 min) zrealizowane zostało ćwiczenie AI/7 (loty doskonalące po kręgu), które uczeń wykonał poprawnie. Następnie, po wykonaniu 4 lotów egzaminacyjnych (ćwiczenie AI/8 w czasie 33 min) instruktor podjął decyzję o dopuszczeniu ucznia
do lotów samodzielnych. Uczeń zaakceptował decyzję instruktora. Po zajęciu miejsca w kabinie zapiął pasy bezpieczeństwa, uruchomił silnik, sprawdził łączność i pokołował do pasa w użyciu. Zajął pas i po uzyskaniu zgody instruktora wystartował do pierwszego lotu samodzielnego. Pierwszy lot uczeń wykonał poprawnie. Po zakończonym dobiegu pokołował do progu pasa i przygotował się do drugiego lotu. Po otrzymaniu zgody na start, przesunął dźwignię mocy na maksymalne obroty silnika, zwolnił hamulec i rozpoczął rozbieg. Po kilku sekundach w trakcie rozbiegu samolot zaczął zakręcać w lewo.Uczeń próbował skorygować kierunek rozbiegu, wychylając ster kierunku w prawo i równocześnie usłyszał w słuchawkach polecenie wydane przez instruktora – „dodaj prawej nogi”. Pomimo wychylonego steru kierunku w prawo, samolot nadal zmieniał kierunek zbliżając się do pola kukurydzy graniczącego z lądowiskiem. Uczeń ponownie usłyszał komendę – „prawy pedał”. Instruktor nie zdążył wydać polecenia przerwania startu. Po chwili na pełnej mocy, samolot wjechał w kukurydzę i po przejechaniu około 30 metrów wpadł do rowu, uderzył w jego skarpę i zatrzymał się. Po zatrzymaniu się samolotu uczeń stwierdził, że silnik przestał pracować, wyłączył więc główny wyłącznik i samodzielnie opuścił kabinę samolotu.

Przyczyny zdarzenia:
1) Spóźniona reakcja ucznia na utratę kierunku spowodowaną działaniem momentu żyroskopowego pochodzącego od zespołu śmigło-silnik i odciążeniem  
     przedniego koła w pierwszej fazie rozbiegu,
2) Brak decyzji ucznia o przerwaniu startu.

Czynniki sprzyjające:
1) Brak komendy instruktora „przerwij start”,
2) Wąski pas startowy.

Raport końcowy o nr 2020/1620 z badania przedmiotowego wypadku znajduje się w następujący linku.

Najnowsze Aktualności

500 233 233

phone 24h

kontakt@pkbwl.gov.pl

Skip to content