Raport końcowy PKBWL – wypadek, paralotnia NOVA Mentor 6, Zalew Paczkowski, 23/07/2021

Po zakończonym szkoleniu teoretycznym, w dniu 23.07.2021 r. nad Zalewem Paczkowskim odbywały się loty w ramach treningu bezpieczeństwa SIV. Po starcie paralotni za motorówką (z wykorzystaniem wyciągarki abrolwindy) i prawidłowym holu pilot paralotni (zwany dalej pilotem) wyczepił się na wysokości około 600 m AGL.
Po wyczepieniu pilot instruowany z ziemi (drogą radiową) przez instruktora wykonał serię ewolucji. Na wysokości około 120 m pilot rozpoczął wykonywać „bujnięcia” (zwane dalej wingoverami).
W trakcie wykonywania trzeciego wingovera, kiedy paralotnia znajdowała się na wysokości około 50 m jej skrzydło uległo deformacji (podwinięciu), w wyniku czego rozpoczęło rotację w lewo, a następnie w prawo. Pilot nie zdołał jej zatrzymać i paralotnia wpadła do wody. Pilot został wyłowiony z wody i przetransportowany na brzeg przez załogę motorówki, za którą wcześniej wykonany był hol. Po około 25 min od chwili przybicia do brzegu motorówki przybyło pogotowie ratunkowe i po zabezpieczeniu pilota na miejscu zdarzenia przewiozło go do szpitala. W wyniku upadku do wody paralotniarz odniósł poważne obrażenia ciała.

Przyczyna zdarzenia:
1. Wykonywanie figury wingover na zbyt małej wysokości.
2. Brak decyzji o rzuceniu spadochronu ratunkowego.
3. Prawdopodobnie utrata świadomości sytuacyjnej przez pilota, w wyniku której nie wykonywał on prawidłowo poleceń instruktora.

Czynniki sprzyjające:
1. Spóźnione komendy instruktora w trakcie wykonywania trzeciego wingovera.
2. Osłabienie organizmu pilota po oddaniu krwi oraz zmęczenie.
3. Przeciążenia oraz rotacja paralotni w trakcie opadania.
4. Zderzenie z wodą na wyprostowane nogi w uprzęży typu kokon.


W związku z tym, że w programie treningu bezpieczeństwa nie ma zapisów dotyczących użycia kamizelek, sposobów wejścia do wody, użycia spadochronu ratunkowego oraz nie określono przedziału minimalnych wysokości, w jakim powinny odbywać się ćwiczenia figur w ramach szkolenia SIV, Komisja proponuje:

Zalecenie do organizatora treningu bezpieczeństw: Z1-2021/2410 – Uzupełnić program treningu bezpieczeństwa o zapisy dotyczące użycia kamizelek, sposobów wejścia do wody, użycia spadochronu ratunkowego, oraz określić wysokość do jakiej można wykonywać poszczególne figury.

Raport końcowy o nr 2021/2410 z badania niniejszego wypadku znajduje się w następującym linku.

Najnowsze Aktualności

500 233 233

phone 24h

kontakt@pkbwl.gov.pl

Skip to content