Raport końcowy PKBWL – wypadek, szybowiec, SZD-48-3 Jantar Std. 3 (SP-3757), Bukownica, 20/07/2020

W dniu 20.07.2020 r., w ramach rozgrywanych zawodów szybowcowych, organizator wyznaczył zadanie oblotu trzech stref, położonych w kierunku południowo-wschodnim od lotniska Ostrów Wielkopolski-Michałków (EPOM). Dynamiczna pogoda przedfrontowa, przebiegająca w pobliżu linia konwergencji spowodowała, że pilot sprawnie wykonał pierwszy oblot zadanej trasy. Zapas wysokości na jej ukończeniu pozwolił na powtórną próbę – tym razem nieudaną. Zanik termiki zmusił pilota do lądowania w terenie przygodnym. Wg oświadczenia, wybrał on pole z wysokości ok. 350 m AGL, po czym dalej poszukiwał komina termicznego, aż do znalezienia się w pozycji „z wiatrem” do terenu lądowania przygodnego. Lądowanie miało miejsce na rozległym, świeżo zaoranym polu uprawnym. Twardemu przyziemieniu na koło główne towarzyszyło mocne odbicie, w wyniku którego odpadła osłona kabiny. Nastąpiło powtórne przyziemienie, szybowiec zaparł się dziobem w miękkie podłoże i skapotował. Pilot samodzielnie uwolnił się z pasów i wydostał z kabiny.

Przyczyna zdarzenia: Błąd w technice pilotażu, polegający na nieprawidłowej budowie manewru do lądowania i – w konsekwencji – częściowej utracie koordynacji sterowania szybowcem, co skutkowało bardzo twardym przyziemieniem z odbiciem na dużej prędkości.

Czynniki sprzyjające:
1. Poszukiwanie noszeń termicznych do ostatniej chwili, celem uniknięcia lądowania w terenie przygodnym;
2. Niskie, nieprzemyślane manewry nad lądowiskiem;
3. Miękkie podłoże przygodnego lądowiska.

PKBWL po zakończeniu badania nie zaproponowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Raport końcowy o nr 2020/1910z badania niniejszego wypadku znajduje się w następującym linku.

Najnowsze Aktualności

500 233 233

phone 24h

kontakt@pkbwl.gov.pl

Skip to content