Raport końcowy PKBWL – wypadek, wiatrakowiec AutoGyro Cavalon (OK-AWC98), lądowisko Brzeziny, 13/05/2022

W dniu zdarzenia pilot przygotował do lotu wiatrakowiec i sprawdził warunki pogodowe na lądowisku (CAVOK). Następnie zatankował zbiornik paliwa w wiatrakowcu do pełna (około 100 litrów) oraz wykonał przegląd przed lotem, uruchomił silnik, a po jego nagrzaniu rozpoczął kołowanie do punktu startu.
O godzinie 10:30 pilot rozpoczął procedurę startową uruchamiając prerotację wirnika głównego. Po osiągnięciu prędkości prerotacji 200 rpm pilot przesunął drążek sterowy w pozycję „na siebie”, a dźwignię sterowania mocą silnika do pozycji „pełny gaz” celem rozpoczęcia rozbiegu. Wiatrakowiec zaczął się przesuwać, lecz wówczas pilot zauważył, że wcześniej nie odblokował hamulca kół podwozia głównego, więc podjął próbę odblokowania hamulca. Po stwierdzeniu, że hamulca nie udało się odblokować, pilot postanowił przerwać start. W tym celu zmniejszył moc silnika i oddał „od siebie” drążek sterowy. Wiatrakowiec zwolnił i jednocześnie przechylił się na prawą stronę. W pozycji przechylonej obracający się wirnik główny dotknął ziemi, co spowodowało gwałtowny obrót wiatrakowca i przewrócenie go na prawą stronę kadłuba. Kiedy wiatrakowiec zatrzymał się, pilot opuścił kabinę wychodząc przez rozbite przednie oszklenie kadłuba, nie doznając żadnych obrażeń. Po zdarzeniu, pilot udał się do Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach, gdzie został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu z wynikiem negatywnym.

Przyczyną wypadku był błąd pilotażu polegający na rozpoczęciu rozbiegu z zahamowanymi kołami podwozia głównego, co spowodowało powstanie sił niszczących w punktach mocowania podwozia głównego wiatrakowca i w efekcie wybudowanie podwozia podczas fazy rozbiegu.

Czynnik sprzyjający: Niewielkie doświadczenie pilota.

PKBWL nie zaproponowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Raport końcowy o nr 2022/2231 z badania niniejszego wypadku znajduje się w następującym linku.

Najnowsze Aktualności

500 233 233

phone 24h

kontakt@pkbwl.gov.pl

Skip to content