Raport wstępny i zalecenia z poważnego incydentu 2022/2076

PKBWL publikuje raport wstępny z poważnego incydentu nr 2022/2076, który miał miejsce w dniu 6.05. 2022 r. w m. Chojna na samolocie Tecnam P2008-JC.

Raport jest dostępny w języku polskim (RW_2022/2076) i angielskim (PR_2022/2076).

Rys. 1. Widok samolotu po lądowaniu [źródło: Użytkownik]

Na etapie raportu wstępnego zostało wydane zalecenie dotyczące bezpieczeństwa:

Zalecenie nr 1/2022/2076 dla CA.TECNAM S.R.L – Producenta samolotu Tecnam P2008 – JC

Zasadniczym czynnikiem decydującym o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia zdarzenia podobnego do zdarzenia badanego jest uszkadzanie się gwintu śrub
w wyniku współpracy z łączonymi elementami (zawiasami i podkładkami) podczas normalnej eksploatacji, a prawdopodobieństwo to rośnie wraz ze zwiększaniem się nalotu samolotu.

Obowiązujący zakres obsług nie przewiduje demontażu śrub a tym samym uniemożliwia sprawdzenie na bieżąco ich stanu technicznego.

Przedłożony przez producenta Biuletyn SB 298 – CS dotyczący wymiany śrub na nowe eliminuje przyczynę występujących niesprawności, ale nie jest obowiązkowy
i w związku z tym nie został wykonany na wszystkich samolotach.

W związku z powyższym PKBWL zaleca, aby producent samolotów zmienił status Biuletynu SB 298 – CS na obowiązkowy.

Rys. 2. Widok urwanej (1) i uszkodzonej (2) śruby mocowania zawiasów poziomego usterzenia płytowego [źródło: PKBWL]

Po zakończeniu badania wypadku Komisja opublikuje raport końcowy.

Najnowsze Aktualności

500 233 233

phone 24h

kontakt@pkbwl.gov.pl

Skip to content