WYPADEK (ACCIDENT) - 2009/0630

szybowiec (glider)/szybowiec (glider)

SZD-30 Pirat/SZD-30 Pirat

Osowa Góra

2009-08-07

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)/szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD-30 Pirat/SZD-30 Pirat
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-2559/SP-2732
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Osowa Góra
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2009-08-07
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution