WYPADEK (ACCIDENT) - 2011/0780

paralotnia (paraglider)

DUDEK Nemo M 25

Leszno (EPLS)

2011-07-09

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
paralotnia (paraglider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
DUDEK Nemo M 25
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Leszno (EPLS)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2011-07-09
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot paralotniowy PP
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-