WYPADEK (ACCIDENT) - 2013/0660

samolot (airplane)

PA-34 220T Seneca V

Północne zbocze Babiej Góry

2013-05-23

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
PA-34 220T Seneca V
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-HIN
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Północne zbocze Babiej Góry
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2013-05-23
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy zawodowy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-