WYPADEK (ACCIDENT) - 2014/0350

motolotnia (powered hang glider)

SWING 582 / iXess 15

Czerlejno / Kostrzyn

2014-03-30

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
motolotnia (powered hang glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SWING 582 / iXess 15
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-MHST
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Czerlejno / Kostrzyn
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2014-03-30
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
18:50
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Prywatny (Private)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
poważny (serious)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Po wykonaniu lotu z lądowiska pod Gnieznem do Czerlejna pilot podchodził do lądowania na skraju pola usytuowanego w rozwidleniu dróg. Niewłaściwie zaplanował miejsce przyziemienia – zbyt blisko, aby wykonać bezpieczny dobieg i zdecydował się na odejście na drugi krąg. Decyzja została podjęta za późno. Wskutek wykonania manewru zbyt gwałtownie doszło do przeciągnięcia skrzydła, utraty wysokości i uderzenia lewą stroną motolotni w budynki gospodarcze leżące na skraju dwóch posesji. Wskutek wypadku pilot i pasażer doznali poważnych obrażeń ciała.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-