POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2014/1105

szybowiec (glider) / szybowiec (glider)

SZD-48-3 Jantar Std 3 / SZD-48

okolice m. Kalety

2014-07-16

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider) / szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD-48-3 Jantar Std 3 / SZD-48
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
okolice m. Kalety
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2014-07-16
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot szybowcowy / pilot szybowcowy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-