WYPADEK (ACCIDENT) - 2016/0642

samolot (airplane)

Czech Sport Aircraft PS-28 Sport Cruiser

Kętrzyn-Wilamowo (EPKE)

2016-04-15

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Czech Sport Aircraft PS-28 Sport Cruiser
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-GBD
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Kętrzyn-Wilamowo (EPKE)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2016-04-15
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution