WYPADEK (ACCIDENT) - 2016/2325

motoparalotnia (powered paraglider)

Buran Alfa36

Biała Podlaska (EPBP)

2016-09-01

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
motoparalotnia (powered paraglider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Buran Alfa36
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Biała Podlaska (EPBP)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2016-09-01
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-