WYPADEK (ACCIDENT) - 2016/2374

śmigłowiec (helicopter)

Hummingbird 300 LS

Rzeszów-Jasionka (EPRZ)

2016-09-06

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
śmigłowiec (helicopter)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Hummingbird 300 LS
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-YLN
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Rzeszów-Jasionka (EPRZ)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2016-09-06
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
13:25
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
prywatny (private)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

1. Komisja zaleca aby producent rozważył działania mające na celu wymianę szybkozłączy w instalacji paliwowej wszystkich śmigłowców Hummingbird 300LS na złącza odporne na rozłączenie się. 2. Komisja zaleca aby producent rozważył zastosowanie systemu sygnalizacji pożaru w przedziale silnikowym śmigłowca Hummingbird 300LS.

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 6 września 2016 roku o godzinie 13:25 LMT, (czasu lokalnego) podczas prób fabrycznych, po zakończeniu kolejnego zawisu, w trakcie chłodzenia silnika na ziemi doszło do powstania pożaru w przedziale silnikowym śmigłowca Hummingbird 300LS, o znakach rozpoznawczych SP-YLN. Mimo natychmiastowej akcji gaszenia pożaru przez obsługę inżynieryjną śmigłowca oraz Lotniskową Straż Pożarną, śmigłowiec uległ znacznemu uszkodzeniu. Pilot i obsługa inżynieryjna śmigłowca nie odnieśli żadnych obrażeń.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-