WYPADEK (ACCIDENT) - 2017/1676

ULM (ultralight aircraft)

Pelegrin Tarragon

Mielec (EPML)

2017-07-21

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
ULM (ultralight aircraft)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Pelegrin Tarragon
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
YL-RCT
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Mielec (EPML)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2017-07-21
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotów ultralekkich UACP
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
śmiertelny (fatal)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

Wykonać otwory drenażowe odprowadzające wodę, która może się zbierać we wnętrzu usterzenia.

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution