WYPADEK (ACCIDENT) - 2017/2271

paralotnia (paraglider)

skrzydło (wing) Triple Seven Rook S

Żar (EPZR)

2017-08-25

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
paralotnia (paraglider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
skrzydło (wing) Triple Seven Rook S
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
-
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Żar (EPZR)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2017-08-25
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Prywatny
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
poważny (serious)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 25 sierpnia 2017 r., pilot, mężczyzna lat 37, przybył na Górę Żar k. Międzybrodzia Żywieckiego, z zamiarem wykonywania lotów na paralotni. Pilot posiadał świadectwo kwalifikacji pilota paralotni PGP, uzyskane w październiku 2015 r., z wpisem uprawnienia podstawowego PP (do wykonywania lotów na paralotniach). Po przybyciu na miejsce rozmawiał z paralotniarzami na starcie, zbierając informacje o zasadach wykonywania lotów ze szczytu. Pilot nie posiadał doświadczenia w lotach w tej okolicy. W dniu zdarzenia starty paralotni odbywały się ze szczytu góry, na kierunku W. Pilot wystartował ok. godz. 15.30. Po blisko godzinnym locie w warunkach silnego zachodniego wiatru, podchodził do lądowania na kierunku N-W, na nieużytkowej części lotniska EPZR, w pobliżu budynku Szkoły Szybowcowej, poniżej dolnej stacji kolejki na Górę Żar. Na skutek zawirowań powietrza powstałych od wysokich drzew po stronie nawietrznej lotniska, utracił kontrolę nad skrzydłem paralotni. Skrzydło złożyło się, a pilot z dużą prędkością opadania zderzył się z ziemią, spadając z wysokości około 15 m. W wyniku upadku pilot odniósł poważne obrażenia. Świadkowie zdarzenia wezwali śmigłowiec LPR, który przetransportował poszkodowanego do szpitala.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution