WYPADEK (ACCIDENT) - 2017/3088

śmigłowiec (helicopter)

Dynali H3 Helicopter Company

Modlin (EPMO)

2017-11-16

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
śmigłowiec (helicopter)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Dynali H3 Helicopter Company
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-HELI
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Modlin (EPMO)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2017-11-16
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot ultralekkiego statku powietrznego (UACP)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

Zweryfikować jakość zatwierdzanej podmiotom lotniczym dokumentacji oraz podjąć kroki zmierzające do wyeliminowania nieprawidłowości w przyszłości.

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-