INCYDENT (INCIDENT) - 2018/0454

samolot (airplane)

Beechcraft BE20

Brno-Tuřany (LKTB) / Czechy

2018-03-10

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Beechcraft BE20
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-KKS
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Brno-Tuřany (LKTB) / Czechy
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2018-03-10
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy liniowy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
2250-5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution