INCYDENT (INCIDENT) - 2018/1054

samolot (airplane)

SOCATA, Rallye 235

Wrocław Szymanów (EPWS)

2018-05-05

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SOCATA, Rallye 235
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-OBL
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Wrocław Szymanów (EPWS)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2018-05-05
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot zawodowy z uprawnieniami
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution