INCYDENT (INCIDENT) - 2018/1212

samolot (airplane)

PZL-OKECIE, PZL-101 Gawron

Leszno-Strzyżewice (EPLS)

2018-05-18

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
PZL-OKECIE, PZL-101 Gawron
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-KZO
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Leszno-Strzyżewice (EPLS)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2018-05-18
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy PPL(A)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution