WYPADEK (ACCIDENT) - 2018/1393

ULM (ultralight aircraft)

QUALT 200 L

Bobrowniki

2018-05-31

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
ULM (ultralight aircraft)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
QUALT 200 L
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-SYGT
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Bobrowniki
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2018-05-31
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotu ultralekkiego (UACP)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
śmiertelny (fatal)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 31 maja 2018 r. około godziny 09:16 pilot wraz z pasażerem wykonali start samolotem ultralekkim QUALT 200L w celu wykonania lotu widokowego, który był prezentem urodzinowym dla pasażera. Podczas lotu pilot wykonywał (ostre)zakręty z przechyleniem blisko 900 na małej wysokości niejednokrotnie poniżej wysokości drzew przelatując bezpośrednio nad pojazdami poruszającymi się po DK70. Po przylocie nad lądowisko wykonał figurę pilotażu zbliżoną do przewrotu, a następnie wyprowadzając z niej miał zamiar wykonać figurę zbliżoną do zakrętu na wznoszeniu, bez fazy wyrównania. Podczas wprowadzania do następnej figury nastąpiło oderwanie się prawego skrzydła co w konsekwencji doprowadziło do niekontrolowanego lotu i ok godz. 09:55 zderzenia z ziemią. W wyniku zderzenia z ziemią w rejonie lądowiska pilot i pasażer ponieśli śmierć na miejscu, a samolot zastał całkowicie zniszczony.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-