POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2018/1768

samolot (airplane)

CESSNA, 208 Caravan 1

Chrcynno (EPNC)

2018-06-23

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
CESSNA, 208 Caravan 1
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-KON
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Chrcynno (EPNC)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2018-06-23
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy CPL(A)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
2250-5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-