INCYDENT (INCIDENT) - 2018/1822

balon (balloon)

BALON

Pniówek

2018-06-16

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
balon (balloon)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
BALON
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-BCT
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Pniówek
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2018-06-16
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution