POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2018/2022

ULM (ultralight aircraft)

EKOLOT, KR-030 Topaz

Rzeszów Jasionka (EPRZ)

2018-07-11

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
ULM (ultralight aircraft)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
EKOLOT, KR-030 Topaz
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-SGEO
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Rzeszów Jasionka (EPRZ)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2018-07-11
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
MGGP Aero
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

Badania wytrzymałości uchwytu drążka sterowego wykonane przez producenta wskazują, że siła potrzebna do złamania drążka sterowego przewyższała normalny zakres eksploatacyjny. Jednocześnie ww. uchwyt nie jest już stosowany w nowych egzemplarzach seryjnych samolotu. Analiza wykonana przez PKBWL wykazała, że prawdopodobnie na skutek zbyt dużej siły przyłożonej przez pilota w górnej części uchwytu drążka sterowego, doszło do jego złamania. Do złamania uchwytu drążka sterowego przyczyniło się: - występowanie pustej przestrzeni w uchwycie drążka sterowego; - zastosowanie nieodpowiedniego materiału do wykonania uchwytu drążka sterowego. Przypadek złamania uchwytu drążka sterowego jest rzadki, ale nie można wykluczyć jego ponownego zaistnienia. Po zbadaniu zdarzenia lotniczego PKBWL zaleca producentowi samolotu ultralekkiego KR-030 Topaz, firmie PPHU „EKOLOT”: 1) Wprowadzić dodatkową kontrolę uchwytu drążka sterowego podczas prac 100-godzinnych na wszystkich egzemplarzach samolotu KR-030 Topaz oraz JK-03 i JK-05 Junior wyposażonych w wadliwy uchwyt. 2) Umieścić w Instrukcji Użytkowania w Locie obowiązek stosowania nakładki uchwytu drążka sterowego w lotach szkolnych. 3) Dokonać zmian w Instrukcji Użytkowania w Locie pod kątem ujednolicenia danych eksploatacyjnych samolotu KR-030 Topaz.

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 11 lipca 2018 r. o godz. 13:12 UTC załoga samolotu KR-030 Topaz wykonywała operację touch and go (TGL) z pasa startowego lotniska Rzeszów- Jasionka (EPRZ). W trakcie ponownego startu nastąpiło złamanie uchwytu drążka sterowego w kabinie, co doprowadziło do utraty kontroli nad statkiem powietrznym i niekontrolowanego przyziemienia. W wyniku kilkakrotnych uderzeń w pas startowy, samolot uległ uszkodzeniu. Zniszczone zostały elementy oświetlenia pasa startowego. Załoga w trakcie zdarzenia nie odniosła żadnych obrażeń.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-