WYPADEK (ACCIDENT) - 2018/2388

motoparalotnia (powered paraglider)

Jazz 2000

Bartoszyce

2018-08-03

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
motoparalotnia (powered paraglider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Jazz 2000
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Bartoszyce
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2018-08-03
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot paralotniowy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
śmiertelny (fatal)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

Wprowadzić wymóg dla użytkowników motoparalotni wyposażonych w system ratowniczy obowiązku mocowania go do niezależnych punktów zaczepienia.

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 3 sierpnia 2018 r. około godziny 19:57 pilot wraz z pasażerem wykonali start motoparalotnią w celu wykonania lotu widokowego. Podczas lotu pilot wykonywał manewry powodujące utratę wysokości, w pewnym momencie na wysokości ok. 140 m lewa taśma skrzydła oderwała się od trajki (wózka). Próba ratowania wykonana przez pilota przy użyciu spadochrony ratowniczego nie przyniosła zamierzonego efektu i motoparalotnia zderzyła się z linią energetyczną, a następnie spadła na ziemię (godzina 20:09). W wyniku zderzenia pasażer poniósł śmierć, a pilot doznał niewielkich obrażeń.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-