WYPADEK (ACCIDENT) - 2018/2434

szybowiec (glider)

DG FLUGZEUGBAU, DG-1000T

Zielona Góra Przylep (EPZP)

2018-08-06

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
DG FLUGZEUGBAU, DG-1000T
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
D-KSOE
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Zielona Góra Przylep (EPZP)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2018-08-06
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot szybowcowy SPL
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-