INCYDENT (INCIDENT) - 2018/3071

ULM (ultralight aircraft)

FOX

Lądowisko Ręczaje Polskie / Wołomin

2018-09-10

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
ULM (ultralight aircraft)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
FOX
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-STYL
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Lądowisko Ręczaje Polskie / Wołomin
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2018-09-10
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot ze Świadectwem Kwalifikacji UACP
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-