INCYDENT (INCIDENT) - 2018/3142

szybowiec (glider)

SZD 51-1 Junior

Olsztyn Dajtki (EPOD)

2018-09-13

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD 51-1 Junior
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-3440
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Olsztyn Dajtki (EPOD)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2018-09-13
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Uczeń-pilot
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution