WYPADEK (ACCIDENT) - 2018/3143

motoparalotnia (powered paraglider)

Orca XX Cabrio

Owczary k. Krakowa

2018-09-16

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
motoparalotnia (powered paraglider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Orca XX Cabrio
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Owczary k. Krakowa
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2018-09-16
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot paralotniowy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
śmiertelny (fatal)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-