POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2018/3362

samolot (airplane)

SOCATA, TB-9 Tampico

EPRJ/OKL P.Rzeszowskiej

2018-09-30

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SOCATA, TB-9 Tampico
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-TUO
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
EPRJ/OKL P.Rzeszowskiej
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2018-09-30
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution