POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2018/3418

ULM (ultralight aircraft)

Super Petrel

EPTO, wodowanie na rz. Wisła

2018-10-06

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
ULM (ultralight aircraft)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Super Petrel
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
OM-M306
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
EPTO, wodowanie na rz. Wisła
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2018-10-06
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot z licencją UAP(S)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-