INCYDENT (INCIDENT) - 2019/0121

samolot (airplane)

Q400 DHC8-402

Poznań Ławica (EPPO)

2019-01-16

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Q400 DHC8-402
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-EQC
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Poznań Ławica (EPPO)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-01-16
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy liniowy ATPL
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution