WYPADEK (ACCIDENT) - 2019/0143

śmigłowiec (helicopter)

PZL-SWIDNIK, Sokół W-3

okolice heliport Erpfendorf

2019-01-14

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
śmigłowiec (helicopter)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
PZL-SWIDNIK, Sokół W-3
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
OK-XKB
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
okolice heliport Erpfendorf
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-01-14
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
Komisja Austrii
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-